fbpx

Условия за ползване

Условия за ползване2019-03-02T10:42:32+00:00

Условия за ползване

Политика за ползване на уеб сайт

Този уеб сайт е собственост на “Арт енд Бюти Дистрибюшън” ООД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Отговорност за информацията в сайта

“Арт енд Бюти Дистрибюшън” ООД полага грижи за предоставянето на точна и актуална информация в сайта Missterra.bg

Въпреки това е възможно да има пропуски, неточности и печатни грешки. “Арт енд Бюти Дистрибюшън” ООД  не носи отговорност за каквито и да е последици, от нанесени щети или пропуснати ползи, претърпени в резултат или свързани с вашия достъп до уеб сайта ни.

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че www.Missterra.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.Missterra.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него e-mail (електронна поща) и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

www.Missterra.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя. “Арт енд Бюти Дистрибюшън” ООД си запазва правото да прави всякакви промени в съдържанието, данните и условията на www,Missterra.bg, както и да го заличи или премести, по всяко време, без предварително уведомление. “Арт енд Бюти Дистрибюшън” ООД не гарантира адекватността, обема, точността и пълнотата на съдържащата се на сайта информация не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Свързани уебсайтове

“Арт енд Бюти Дистрибюшън” ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Представяни стоки и услуги на Сайта

В Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. www.Missterra.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. За подробна информация относно състава, начина на употреба, срок на годност и всякаква друга информация, касаеща конкретен продукт, съдържащ се в кутия Missterra, подробна информация можете да получите от етикета на самия продукт, както и от упоменатия на него производител и/или вносител на стоката.

www.Missterra.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език;

г) Избягва се дублиране на имена и възможно подвеждане на потребителя.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български лева.

www.Missterra.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

Условия за връщане

Имате право да се откажете от своята поръчка в missterra.bg като използвате упоменатите контакти и/или контактната форма на www.missterra.bg  В случай, че Вашата поръчка е била изпратено до Вас, можете да откажете получаването, като се свържете с куриерската фирма, която следва да извърши доставката. Ако желаете да върнете кутия Missterra, можете да го направите в 14 дневен срок след получаването. Цялостта на кутия Missterra следва да бъде запазена, заедно със съдържащите се в нея 6 козметични продукта.

За да се информирате за съдържанието на кутия Missterra можете да използвате както www.missterra.bg, така и информативния стикер, намиращ се на дъното на кутията от външната й страна.

GDPR

Това е основната Политика на лични данни, която се отнася до личните данни, които missterra.bg обработва:

Във връзка с използване на уеб сайт missterra.bg

За връзка с потребители, изпратили съобщение през контактни форми с цел заявка

Къде съхраняваме Вашите лични данни

missterra.bg съхранява Вашите лични данни на местни подсигурени сървъри.

Споделяне на Вашите лични данни

Вашите лични данни се споделят само с оторизирани лица, имащи за цел да изпълнят своите трудови задължения по обработката на Вашата поръчка и спедицията й до Вас.

missterra.bg може да споделя Ваши лични данни, както следва:

На доставчици на услуги

missterra.bg може да споделя Вашите лични данни с доставчици на услуги, с цел отговор на запитване,  изпълнение на възложена задача и/или спедиция. Тези доставчици на услуги са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на личните данни, които получат и да ги използват само съгласно закона.

На публични органи

Ако missterra.bg има задължение да разкрие или сподели Ваши лични данни, за да изпълни каквото и да било законово задължение.

Колко дълго missterra.bg запазва лични данни

Като правило missterra.bg няма да държи Ваши лични данни за каквато и да било цел или цели за по-дълъг срок, отколкото е необходимо. Вашите лични данни се използват само за целите, за които missterra.bg ги е събрал, включително за изпълнение на каквито и да било правни изисквания.

Вашите права според законодателството за защита на личните данни

Законодателството за защита на личните данни Ви предоставя определени права във връзка с обработването на Вашата информация. Това са:

Правото на информация

Правото на достъп до Вашата информация

Правото на поправяне на Вашата информация

Правото на изтриване на Вашата информация

Правото на ограничаване на обработването

Правото на прехвърляне на информацията

Правото на възражение срещу обработването

Правото на информация

Вие имате право да бъдете информирани за това как събираме и обработваме Вашите лични данни, включително как се използват Вашите лични данни и какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни.

Правото на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп до личните данни, които missterra.bg съхранява за Вас.

Право да поправите Вашите данни

Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поправите и актуализирате тази информация. Вие може да актуализирате личните данни, които missterra.bg притежаваме за Вас, като изпратите и-мейл съобщение от контактна форма тук.

Правото на изтриване на Вашите лични данни

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити или премахнати, когато няма причина missterra.bg да продължава да ги обработва. Можете да поискате да бъдете забравени, когато данните повече не са необходими във връзка с целите, за които първоначално са били събрани или обработвани и когато сте оттеглили съгласието си за обработването им.

Право да ограничите обработването

Вие имате право да „блокирате“ или спрете обработването на Вашите лични данни. Ако пожелаете от missterra.bg, може да се прекрати използването на Вашите лични данни и missterra.bg ще преустановим всяко обработване с изключение на съхранение.

Право на възражение

Вие имате правото да поискате от missterra.bg да не обработва Вашите лични данни за нашите законни интереси, включително за маркетингови цели. missterra.bg информира винаги, преди да се събират лични данни в случай, че възнамерява да ги използва за такива цел. Вие можете да упражнявате правото си по всяко време да се свържете с Арт енд Бюти Дистрибюшън ООД на contact@missterra.bg

Вие можете да намерите допълнителна информация относно Вашите права по отношение на защитата на личните Ви данни при Комисията за защита на личните данни на https://www.cpdp.bg/.

Когато обработваме Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Промени в нашата Политика за на лични данни

Ние запазваме правото си, при необходимост да променяме настоящата политика. Актуалната Политика за поверителност ще бъде публикувана на Интернет страницата ни.

Ще се постараем да Ви информираме за промени в Политиката за поверителност по подходящ начин чрез email или чрез друг предпочитан от Вас комуникационен акт.

Последна актуализация: 2019г.